วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ยาง มี ฝาน...!

 จงมั่นใจในสิ่งที่ตัวทำ   
 จงฝ่าฟันในสิ่งที่คิดฝัน
 จงอย่าได้ท้อแท้..สิ้นกำลัง
 จงทำฝันให้สำเร็จ.......ดั่งใจปอง